Home

Contact

Listen

Photo Gallery

Reviews

Links


Reviews

Rootstime Review Belgium

Een plaat die alle leed en alle herinneringen van het leven bevat, dixit CD Baby. Bij een eerste beluistering krijg je inderdaad de indruk dat "Perfect World" van Brian Plummer een droevige plaat geworden is maar na enkele beluisteringen merk je dat het eerder een intimistische plaat is die droefenis al snel transformeert naar iets heel moois. Dit is al de zevende plaat van Brian Plummer en het werd ook nu een voornamelijk akoestisch album met 13 liedjes. De instrumentatie werd inderdaad tot het absolute minimum beperkt met akoestische gitaar en zang. In twee nummers is er ook een bijrolletje weggelegd voor een stukje vioolmuziek door Ian Cameron. Nog twee andere songs kregen een sobere harmony vocal door Paul Tobin mee. Toch zijn de melodieën op "Perfect World" rijk gevuld en de teksten over de dingen des levens zijn doordacht en intelligent. Een speciale gave van Brian Plummer is dat hij in zijn teksten bepaalde dingen in vraag durft te stellen op een indringende wijze die de luisteraar er bijna toe dwingen om er toch een keertje zelf over na te denken en zich een eigen mening te vormen. Met zijn wat hese, rokerige stem die me soms aan Elliott Murphy of Willie Nelson doet denken en met zijn knappe fingerpicking-gitaarspel boeit Plummer voornamelijk in songs als "Pay The Man" (een uitstekend gebrachte cover van een song van snarengoochelaar David Lindley), "World In Motion", "Dear Jo-Anne"; "Highway Of Tears", de titeltrack "Perfect World" en "The Sky’s Alive". Doordat er nauwelijks instrumenten gebruikt worden op deze plaat klinkt het allemaal heel sober en soms ook somber, maar vervelen doet Brian Plummer nergens, ook niet na 13 songs op een rij. (valsam)


Rough English Translation

A plate which contains all suffering and all memories of living, dixit CD baby. At a first bel onion phthisis get you indeed the impression that "perfectly World" of Brian Plummer a sad plate become is but after some bel onion phthises see you that it rather intimistische a plate is that droefenis already rapidly transforms to something very beautiful. This is already the seventh plate of Brian Plummer and it became also now a mainly acoustic album with 13 songs. The instrumentation was indeed restricted up to absolute minimum with acoustic jet ear and song. In two numbers bijrolletje have been also put aside for a bit violin music by Ian Cameron. Other songs still two got sober harmony vocal by Paul Tobin. The melodies on World "realm have nevertheless been filled" perfectly and the texts concerning the things of the lives are well-considered and intelligent. A special gave of Brian Plummer is that he stipulated things in its texts dares questioning in a indringende manner which nevertheless think and its own of forming itself opinion the auditor almost forces keertje themselves. With its what hoarse, smoky voice which me sometimes of Elliott Murphy or does think Willie Nelson and with its nice fingerpicking fingerpicking-gitaarspel captivates Plummer mainly in songs such as "Pay The man" (an excellent brought cover of a song of snarengoochelaar David Lindley), "World in Motion", "Dear Jo-Anne"; "Highway or Tears", the titeltrack "perfectly World" and "The Sky's Alive". Because hardly instruments are used on this plate sound it all complete soberly and sometimes also dark, but to annoy does not do Brian Plummer nowhere, also after 13 songs on a file (valsam)
Site Design © Copyright 2007-2008 by V3 Mediaworks